Skip to content

Refund policy

Právo na zrušení objednávky

Spotřebitelé mohou své objednávky zrušit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů odesláním e-mailu:

E-mail: sales@ipc2u.cz

Tel.: +420 727 965 000

Objednávku lze zrušit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení zboží Spotřebiteli. Pokud dodávka zahrnuje několik jednotlivých zásilek, začíná toto období běžet dnem, kdy Spotřebitel přijme příslušnou poslední zásilku dané dodávky.

 

Zrušení objednávky a vrácení peněz

Společnost IPC2U vrátí veškeré platby (s výjimkou poštovného/dopravného) obdržené od Spotřebitele ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od zrušení objednávky Spotřebitelem. Vrácení peněz se netýká nákladů za doručení vzniklých Spotřebiteli, který se rozhodl využít jiný způsob dodání, než jaký společnost IPC2U nabízela v době provedení objednávky.

Společnost IPC2U je oprávněna pozdržet vrácení peněz do okamžiku, kdy jí veškeré zboží odeslané Spotřebiteli v souladu se smluvními ujednáními nebude na náklady tohoto Spotřebitele vráceno, nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o vrácení zboží.

Spotřebitel je povinen vrátit veškeré zboží ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od data, kdy informuje společnost IPC2U o zrušení objednávky. Spotřebitel je povinen předložit doklad o vrácení zboží.

 

Vrácení zboží a náklady na vrácení

Pokud je v rámci zrušení objednávky nutné vrátit zboží společnosti IPC2U, zavazuje se Spotřebitel uhradit náklady na toto vrácení. 

Zboží, které je možné vrátit poštou, je nutné odeslat společnosti IPC2U. 

Pokud celkové rozměry nebo hmotnost zboží neumožňují jeho vrácení běžnou poštou, kurýrní nebo rozvážkovou službou, zajistí dopravu vráceného zboží společnost IPC2U (volitelně) a Spotřebitel uhradí veškeré související náklady předem. Spotřebitelé, kteří si přejí využít možnost vrácení zboží zajišťovanou společností IPC2U, mohou tuto skutečnost uvést v okamžiku zrušení objednávky nebo později, a to telefonicky nebo e-mailem na následujících kontaktech:

Ringhofferova 115.1

Budova 21, kanc 216,

155 21 Praha 5

Tel.: +420 727 965 000

E-mail: sales@ipc2u.cz

Spotřebitelé, kteří si nepřejí využít možnost vrácení zboží zajišťovanou společností IPC2U, jsou povinni zajistit vrácení zboží vlastní cestou.


Zboží bez možnosti zrušení objednávky a vrácení

Právo na zrušení objednávky se netýká:

  • smluv o dodávce zboží vyrobeného dle specifikací Spotřebitele nebo zjevně personalizovaného zboží,
  • smluv o dodávce zabaleného zboží, které je k vrácení nevhodné z důvodu ochrany zdraví či hygienických důvodů a bylo po dodání rozbaleno,
  • smluv o dodávce zboží, které je vlivem své povahy a charakteru určeno k nevratnému smísení s jiným zbožím po dodání.