https://ipc2u.cz/o-nas/terms-of-service/
08:42 06.05.2021
Košík
Cena na vyžádání
Sleva -
Celkem:
Vybrané zboží
Cena na vyžádání
Registrace / Autorizace
Autorizace
Uživatelské jméno:
Heslo:


Zapomněli jste heslo? Zaregistrovat se
Zapomněli jste heslo?
E-mail:
Zapomněli jste heslo?
+49 511 807 259-0, sales@ipc2u.cz

Podmínky poskytování služeb

Naším cílem je poskytovat zákazníkům služby nejvyšší možné kvality. Použitím webu ipc2u.cz automaticky vyjadřujete svůj souhlas se standardními podmínkami použití online zdrojů v souladu s platným právem a pravidly chování v kyberprostoru.

Webové stránky ipc2u.cz (v těchto Podmínkách poskytování služeb souhrnně označované jako „Stránky“) vlastní a provozuje společnost Sovio Ltd (dále jen „Sovio Ltd“ a „my“ ve všech gramatických pádových variantách). Svým přístupem na naše Stránky nebo jejich použitím vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami poskytování služeb (dále jen „Podmínky“ nebo „Smlouva“).

POKUD SE ZNĚNÍM TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, OKAMŽITĚ OPUSŤTE TYTO STRÁNKY.

Zavazujete se neupravovat, nekopírovat, nešířit, nepřenášet, nezobrazovat, neprezentovat, nereprodukovat, nezveřejňovat, nelicencovat a neprodávat přímo ani zprostředkovaně jakýkoli obsah nebo informace získané z těchto Stránek nebo jejich prostřednictvím a nevytvářet z nich žádný odvozený obsah.

Cena

Na ipc2u.cz jsou veškeré ceny uvedeny v Kč (CZK) nebo € (EUR), bez daně, poplatků za dopravu a manipulačních poplatků.

Stránky třetích stran

Na těchto Stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Tyto odkazy slouží výhradně k usnadnění používání Stránek a nevyjadřují žádné propojení společnosti Sovio Ltd s příslušnými třetími stranami ani nejsou určeny k propagaci příslušných třetích stran ze strany společnosti Sovio Ltd.

Úpravy této Smlouvy

Sovio Ltd si vyhrazuje právo provádět kdykoli libovolné změny nebo úpravy podmínek této Smlouvy. Přijímáte plnou odpovědnost za občasnou kontrolu těchto Stránek a Podmínek poskytování služeb. V případě že tyto Stránky použijete po provedení úpravy této Smlouvy, bude to považováno za vyjádření vašeho souhlasu s novým zněním Podmínek poskytování služeb, které pro vás bude nadále závazné.

Zákaz použití

Společnost Sovio Ltd je oprávněna okamžitě a na základě vlastního uvážení ukončit nebo pozastavit váš přístup ke Stránkám nebo jejich částem, a to i v případech, kdy tak učiní bez předchozího upozornění nebo jakéhokoli zdůvodnění.

Omezení odpovědnosti

Společnost Sovio Ltd ani její partneři v žádném případě neodpovídají za jakékoli nepřímé, náhodně vzniklé, mimořádné, následné nebo v souvislosti s trestním řízením vzniklé škody, ani za jakékoli jiné škody vzniklé v důsledku vašeho používání Stránek, jejich obsahu a dalších informací z nich získaných, nebo s takovým používáním související.

V některých jurisdikcích je vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodně vzniklé škody vyloučeno, takže se vás výše uvedené ustanovení nemusí týkat.

Rozhodné právo

Veškeré spory vzniklé z těchto Podmínek poskytování služeb a/nebo v důsledku jakéhokoli použití Stránek z vaší strany, případně veškeré spory související s těmito Podmínkami poskytování služeb a/nebo jakýmkoli použitím Stránek z vaší strany budou bez ohledu na případné kolize ustanovení těchto Podmínek řešeny v souladu s kyperskou legislativou.

Datum poslední aktualizace

Tato smlouva byla naposledy aktualizována 13. listopadu 2012.

https://ipc2u.cz/o-nas/terms-of-service/
08:42 06.05.2021