Přeskočit na obsah

Jak nakonfigurovat NPort? Ukážeme na příkladu NPort IA5150

V tomto článku uvažujeme o konfiguraci nejpopulárnějších operačních režimů: RealCOM – virtuální COM-port na PC, TCP Client, TCP Server.

Je důležité vědět rozdíly mezi NPort s MGate Gateways. NPort převádí pouze rozhraní COM na Ethernet a nemění data a MGate převádí rozhraní a protokoly. Více o tom tématu najdete v článku o rozdílech mezi NPort a MGate.

Konfigurace NPortu

Režim RealCOM

Pro práci s NPort IA5150 v režimu RealCOM, je potřeba nainstalovat ovladač nebo NPort Administration Suite.

Nejprve je potřeba nakonfigurovat NPort a poté přidat COM-port buď prostřednictvím ovladače nebo prostřednictvím sady NPort Administration Suite.

Pokud se používá ovladač, lze po konfiguraci najít COM-port ve správci zařízení. Pokud se k přidání COM-portu používá sada NPort Administration Suite, COM-port se ve správci zařízení nezobrazí.

Nakonfigurujte NPort v režimu RealCOM a přidejte virtuální COM-port pomocí NPort Administration Suite. Ke konfiguraci lze také použít rozhraní WEB.

 

 

NPort najdete zvýrazněním pole Configuration a stisknutím tlačítka Search.

Poté je potřeba NPort odemknout: klepněte na něj pravým tlačítkem, vyberte příkaz Unlock a zadejte heslo z dokumentace.

 

 

Dále vyberte příslušný NPort a klikněte tlačítko Configure.

 

 

V tomto okně můžete změnit nastavení NPort, stačí zaškrtnout políčko Modify.

Na kartě Síť můžete změnit IP adresu NPort.

Na kartě Serial jsou nakonfigurovány parametry COM-portu: jeho rychlost, typ rozhraní atd.

V režimu RealCOM se rychlost COM-portu automaticky změní, a v jiných režimech musíte zadat správnou rychlost.

 

 

Přejděte na kartu Operation Mode a nakonfigurujte provozní režim konkrétního COM-portu.

 

 

Vybereme provozní režim RealCOM a ostatní parametry ponecháme jako výchozí.

Po uložení nastavení se NPort restartuje a vydá výrazný zvuk.

Dále do počítače přidejte virtuální COM-port (k tomu můžete použít také ovladač NPort).

Vyberte pole COM Mapping a klikněte na tlačítko Add.

 

 

NPort se objeví v programu a bude mít modrou barvu, což znamená, že toto nastavení ještě nebylo uloženo.

 

 

Číslo portu COM můžete změnit pomocí tlačítka Configure.

 

 

Po ukončení všech nastavení je uložte kliknutím na tlačítko Apply.

 

 

Nápis bude mít černou barvu, což znamená, že všechny změny byly uloženy.

Pro práci s COM-portem je nutný program, který vám umožní otevřít COM-port a odeslat na něj data. MOXA nabízí použití bezplatného nástroje PComm Lite.

Režim TCP Client

V režimu TCP Client musíte na kartě Serial zadat správnou rychlost.

Na kartě Operation Mode vyberte režim TCP Client.

Pro správnou funkci je třeba zadat IP adresu TCP serveru, se kterým bude navázáno spojení, a port TCP. Ostatní parametry mohou být ve výchozím nastavení ponechány.

 

 

Režim TCP Server

V režimu TCP Server musíte na kartě Serial zadat správnou rychlost.

Na kartě Operation Mode vyberte režim TCP Server.

Pro správnou funkci je třeba zadat port TCP, ke kterému se TCP Client připojí.

Ostatní parametry mohou být ve výchozím nastavení ponechány.

 

 

Jak zkontrolovat, zda NPort funguje?

Pro otestování RS-232 můžete použít jednoduchou metodu, stačí vzájemné uzavření kontaktů RX a TX, což vám umožní vytvořit smyčku. Poté budou všechna data přenesená do NPort vrácena zpět.

 

 

Otevřete program PComm Terminal Emulator, na kartě Port Manager otevřete COM-port, odpovídající NPort (v režimu RealCOM). Rychlost a další parametry mohou být ve výchozím nastavení ponechány, protože ovladač automaticky použije stejná nastavení na NPort.

 

 

Na COM port jsme odeslali několik jedniček a dostali je zpět, také vidíme stejné hodnoty čítačů TX a RX, což potvrzuje příjem všech odeslaných dat.

 

 

Jak zkontrolovat RS-232, RS-422, RS-485? Zkusme jako příklad použít UPort 1150.

Pull-up rezistory a zakončovací rezistory

Některé modely NPort mají vestavěné odpory, které zajišťují správnou činnost vedení RS-422/485.

Zakončovací odpor je umístěn na začátku a konci vedení, aby se zabránilo odrazu signálu od konce vedení a zkreslení užitečného signálu v RS-422/485.

Pull-up rezistory jsou navrženy tak, aby omezovaly proud protékající signálními obvody a aby stav digitálního vstupu ve výchozím nastavení byl vysoký nebo nízký.

NPort IA5150 nemá vestavěné rezistory, ale některé modely je mají. Příklad pro jiné modely:

 

 

Pinout NPort IA5150

 

 

 

Předchozí článek Nové moduly COM Express Type 10 CEM310 od společnosti Axiomtek
Další článek Připojování COM portu přímo k cloudu