Přeskočit na obsah

Vzdálené I/O moduly

Vzdálené I/O moduly lze seskupit podle rozhraní, protokolů, typů a množství vstupních/výstupních kanálů. Hlavní výhodou vzdálených I/O modulů je možnost vzdálené instalace mimo procesní řídicí jednotku nebo počítač. Veškeré informace ze zařízení jsou přenášeny prostřednictvím komunikačních kanálů v digitálním formátu a nemohou být zkresleny, což je případ analogových komunikačních kanálů.