Přeskočit na obsah

Moduly pro úpravu signálu

Moduly pro úpravu signálu konvertují signály přímého a střídavého proudu, proudové smyčky, termočlánky, odporové teploměry, snímače napětí, rezistory a potenciometry atd. Do jednotných signálů standardního rozsahu. 

Kromě konverze mohou moduly pro úpravu signálu dodatečně poskytovat plnou galvanickou izolaci, filtraci, vyrovnávací paměť, zvýraznění nebo snížení signálu, lineární aproximaci, detekci otevřeného snímače.Normalizátory (moduly pro úpravu signálu) se skládají ze samostatných bloků, které lze namontovat:

  • na panel;
  • na DIN lištu;
  • na speciální koše;
  • přímo na primární příslušenství snímače.

V této sekci můžete zvolit kondicionéry signálu a normalizátory, které převádějí signály napětí na proudy a naopak. Normalizátory mohou nejen konvertovat signál, ale také galvanicky izolovat, zesílit nebo potlačit primární signály, je-li to nutné.