Přeskočit na obsah

cPCI CPU Boards

 • CPC510-01-I72C2.5-RAM4096-R2-C

  FASTWEL Group Co. Ltd
  97.800,80 Kč - 97.800,80 Kč
  97.800,80 Kč
  97.800,80 Kč - 97.800,80 Kč
  97.800,80 Kč
  97.800,80 Kč - 97.800,80 Kč
  97.800,80 Kč
  97.800,80 Kč - 97.800,80 Kč
  97.800,80 Kč

  CompactPCI CPU card with Intel i7-3555LE 2.5 GHz, 4GB DDR3L SDRAM, 2xGigabit Ethernet, 2x Display Port, 1x MicroSD slot, 13xUSB, 4HP Cooling System...

  Zobrazit celý detail
  97.800,80 Kč - 97.800,80 Kč
  97.800,80 Kč
  97.800,80 Kč - 97.800,80 Kč
  97.800,80 Kč
 • CPC510-01-I72C1.7-RAM4096-R2-I

  FASTWEL Group Co. Ltd
  98.009,16 Kč - 98.009,16 Kč
  98.009,16 Kč
  98.009,16 Kč - 98.009,16 Kč
  98.009,16 Kč
  98.009,16 Kč - 98.009,16 Kč
  98.009,16 Kč
  98.009,16 Kč - 98.009,16 Kč
  98.009,16 Kč

  CompactPCI CPU card with Intel i7-3517UE 1.7 GHz, MIC590 Expansion Module, 4GB DDR3L SDRAM, 2xGigabit Ethernet, 2x Display Port, 1x MicroSD slot, 1...

  Zobrazit celý detail
  98.009,16 Kč - 98.009,16 Kč
  98.009,16 Kč
  98.009,16 Kč - 98.009,16 Kč
  98.009,16 Kč
 • CPC510-01-I72C1.7-RAM4096-R1CC

  FASTWEL Group Co. Ltd
  91.758,25 Kč - 91.758,25 Kč
  91.758,25 Kč
  91.758,25 Kč - 91.758,25 Kč
  91.758,25 Kč
  91.758,25 Kč - 91.758,25 Kč
  91.758,25 Kč
  91.758,25 Kč - 91.758,25 Kč
  91.758,25 Kč

  CompactPCI CPU card with Intel i7-3517UE 1.7 GHz, 4GB DDR3L SDRAM, 2xGigabit Ethernet, 2x Display Port, 1x MicroSD slot, 13xUSB, 4HP Cooling System...

  Zobrazit celý detail
  91.758,25 Kč - 91.758,25 Kč
  91.758,25 Kč
  91.758,25 Kč - 91.758,25 Kč
  91.758,25 Kč
 • CPC510-02-I72C1.7-RAM4096-R2IC

  FASTWEL Group Co. Ltd
  112.462,80 Kč - 112.462,80 Kč
  112.462,80 Kč
  112.462,80 Kč - 112.462,80 Kč
  112.462,80 Kč
  112.462,80 Kč - 112.462,80 Kč
  112.462,80 Kč
  112.462,80 Kč - 112.462,80 Kč
  112.462,80 Kč

  CompactPCI CPU card with Intel i7-3517UE 1.7 GHz, MIC590 Expansion Module, 4GB DDR3L SDRAM, 2xGigabit Ethernet, 2x Display Port, 1x MicroSD slot, 1...

  Zobrazit celý detail
  112.462,80 Kč - 112.462,80 Kč
  112.462,80 Kč
  112.462,80 Kč - 112.462,80 Kč
  112.462,80 Kč
 • CPC510-01-I72C1.7-RAM4096-R1-C

  FASTWEL Group Co. Ltd
  89.191,42 Kč - 89.191,42 Kč
  89.191,42 Kč
  89.191,42 Kč - 89.191,42 Kč
  89.191,42 Kč
  89.191,42 Kč - 89.191,42 Kč
  89.191,42 Kč
  89.191,42 Kč - 89.191,42 Kč
  89.191,42 Kč

  CompactPCI CPU card with Intel i7-3517UE 1.7 GHz, 4GB DDR3L SDRAM, 2xGigabit Ethernet, 2x Display Port, 1x MicroSD slot, 13xUSB, 4HP Cooling System...

  Zobrazit celý detail
  89.191,42 Kč - 89.191,42 Kč
  89.191,42 Kč
  89.191,42 Kč - 89.191,42 Kč
  89.191,42 Kč
 • CPC510-02-I72C1.7-RAM4096-R2-I

  FASTWEL Group Co. Ltd
  108.288,45 Kč - 108.288,45 Kč
  108.288,45 Kč
  108.288,45 Kč - 108.288,45 Kč
  108.288,45 Kč
  108.288,45 Kč - 108.288,45 Kč
  108.288,45 Kč
  108.288,45 Kč - 108.288,45 Kč
  108.288,45 Kč

  CompactPCI CPU card with Intel i7-3517UE 1.7 GHz, MIC590 Expansion Module, 4GB DDR3L SDRAM, 2xGigabit Ethernet, 2x Display Port, 1x MicroSD slot, 1...

  Zobrazit celý detail
  108.288,45 Kč - 108.288,45 Kč
  108.288,45 Kč
  108.288,45 Kč - 108.288,45 Kč
  108.288,45 Kč
 • CPC508-03-I-COATED

  FASTWEL Group Co. Ltd
  61.973,66 Kč - 61.973,66 Kč
  61.973,66 Kč
  61.973,66 Kč - 61.973,66 Kč
  61.973,66 Kč
  61.973,66 Kč - 61.973,66 Kč
  61.973,66 Kč
  61.973,66 Kč - 61.973,66 Kč
  61.973,66 Kč

  CompactPCI CPU card with Intel Atom D510 1.66 GHz, 1GB DDR2 SDRAM, 2xGigabit Ethernet, 4x1 PCI-E, VGA, LVDS, 4GB NAND Flash, 2xSerialATA, 2xUSB2.0,...

  Zobrazit celý detail
  61.973,66 Kč - 61.973,66 Kč
  61.973,66 Kč
  61.973,66 Kč - 61.973,66 Kč
  61.973,66 Kč
 • CPC508-03-I

  FASTWEL Group Co. Ltd
  57.491,25 Kč - 57.491,25 Kč
  57.491,25 Kč
  57.491,25 Kč - 57.491,25 Kč
  57.491,25 Kč
  57.491,25 Kč - 57.491,25 Kč
  57.491,25 Kč
  57.491,25 Kč - 57.491,25 Kč
  57.491,25 Kč

  CompactPCI CPU card with Intel Atom D510 1.66 GHz, 1GB DDR2 SDRAM, 2xGigabit Ethernet, 4x1 PCI-E, VGA, LVDS, 4GB NAND Flash, 2xSerialATA, 2xUSB2.0,...

  Zobrazit celý detail
  57.491,25 Kč - 57.491,25 Kč
  57.491,25 Kč
  57.491,25 Kč - 57.491,25 Kč
  57.491,25 Kč
 • CPC508-01-I-COATED

  FASTWEL Group Co. Ltd
  52.709,78 Kč - 52.709,78 Kč
  52.709,78 Kč
  52.709,78 Kč - 52.709,78 Kč
  52.709,78 Kč
  52.709,78 Kč - 52.709,78 Kč
  52.709,78 Kč
  52.709,78 Kč - 52.709,78 Kč
  52.709,78 Kč

  CompactPCI CPU card with Intel Atom N450 1.66 GHz, 1GB DDR2 SDRAM, 2xGigabit Ethernet, 4x1 PCI-E, VGA, LVDS, 4GB NAND Flash, 2xSerialATA, 2xUSB2.0,...

  Zobrazit celý detail
  52.709,78 Kč - 52.709,78 Kč
  52.709,78 Kč
  52.709,78 Kč - 52.709,78 Kč
  52.709,78 Kč
 • CPC508-01-I

  FASTWEL Group Co. Ltd
  48.227,10 Kč - 48.227,10 Kč
  48.227,10 Kč
  48.227,10 Kč - 48.227,10 Kč
  48.227,10 Kč
  48.227,10 Kč - 48.227,10 Kč
  48.227,10 Kč
  48.227,10 Kč - 48.227,10 Kč
  48.227,10 Kč

  CompactPCI CPU card with Intel Atom N450 1.66 GHz, 1GB DDR2 SDRAM, 2xGigabit Ethernet, 4x1 PCI-E, VGA, LVDS, 4GB NAND Flash, 2xSerialATA, 2xUSB2.0,...

  Zobrazit celý detail
  48.227,10 Kč - 48.227,10 Kč
  48.227,10 Kč
  48.227,10 Kč - 48.227,10 Kč
  48.227,10 Kč