Přeskočit na obsah

ICOP

 • APL-35-N3350

  ICOP
  6.195,90 Kč - 6.195,90 Kč
  6.195,90 Kč
  6.195,90 Kč - 6.195,90 Kč
  6.195,90 Kč
  6.195,90 Kč - 6.195,90 Kč
  6.195,90 Kč
  6.195,90 Kč - 6.195,90 Kč
  6.195,90 Kč

  Intel Apollo Lake N3350 CPU Module, DP/eDP, 2xGbE LAN, 5xCOM, 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 8bit GPIO, mPCIe, SATA, M.2 (M-key 2242), Audio, 12VDCSpecifika...

  Zobrazit celý detail
  6.195,90 Kč - 6.195,90 Kč
  6.195,90 Kč
  6.195,90 Kč - 6.195,90 Kč
  6.195,90 Kč
 • APL-NUC-N3350

  ICOP
  6.498,77 Kč - 6.498,77 Kč
  6.498,77 Kč
  6.498,77 Kč - 6.498,77 Kč
  6.498,77 Kč
  6.498,77 Kč - 6.498,77 Kč
  6.498,77 Kč
  6.498,77 Kč - 6.498,77 Kč
  6.498,77 Kč

  Intel Apollo Lake N3350 CPU Module, DP/eDP, 2xGbE LAN, 5xCOM, 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 8bit GPIO, mPCIe, SATA, M.2 (M-key 2242), Audio, 12VDCSpecifika...

  Zobrazit celý detail
  6.498,77 Kč - 6.498,77 Kč
  6.498,77 Kč
  6.498,77 Kč - 6.498,77 Kč
  6.498,77 Kč
 • BYT-35-N2930

  ICOP
  6.599,82 Kč - 6.599,82 Kč
  6.599,82 Kč
  6.599,82 Kč - 6.599,82 Kč
  6.599,82 Kč
  6.599,82 Kč - 6.599,82 Kč
  6.599,82 Kč
  6.599,82 Kč - 6.599,82 Kč
  6.599,82 Kč

  Intel Bay Trail N2930 CPU Module, VGA/eDP/LVDS, 2xGbE LAN, 6xCOM, USB 3.0, 3xUSB 2.0, 8bit GPIO, mPCIe, SATA, mSATA, Audio, 9..24VDC-inSpecifikace ...

  Zobrazit celý detail
  6.599,82 Kč - 6.599,82 Kč
  6.599,82 Kč
  6.599,82 Kč - 6.599,82 Kč
  6.599,82 Kč
 • CF-1915

  ICOP
  631,36 Kč - 631,36 Kč
  631,36 Kč
  631,36 Kč - 631,36 Kč
  631,36 Kč
  631,36 Kč - 631,36 Kč
  631,36 Kč
  631,36 Kč - 631,36 Kč
  631,36 Kč

  CompactFlash to IDE Interface Adapter, up to 15VSpecifikace ...

  Zobrazit celý detail
  631,36 Kč - 631,36 Kč
  631,36 Kč
  631,36 Kč - 631,36 Kč
  631,36 Kč
 • CF-1916

  ICOP
  704,35 Kč - 704,35 Kč
  704,35 Kč
  704,35 Kč - 704,35 Kč
  704,35 Kč
  704,35 Kč - 704,35 Kč
  704,35 Kč
  704,35 Kč - 704,35 Kč
  704,35 Kč

  IDE to CF adapter, 15VSpecifikace ...

  Zobrazit celý detail
  704,35 Kč - 704,35 Kč
  704,35 Kč
  704,35 Kč - 704,35 Kč
  704,35 Kč
 • D-3330-221C1

  ICOP
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč

  DIN-Rail Fanless Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, Gbit LAN, 2xUSB, RS-232, RS-422, SATA, SD slot, 8..24V DC-in, Operating te...

  Zobrazit celý detail
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč
 • D-3330-221C1G2

  ICOP
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, RS-232, RS-422, 2xGPIO, SATA, SD slot, 8..24V DC, operat...

  Zobrazit celý detail
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
 • D-3330-222

  ICOP
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-422, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating temp. 5..5...

  Zobrazit celý detail
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
 • D-3330-222C2

  ICOP
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-232, 2xRS-422, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating ...

  Zobrazit celý detail
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
 • D-3330-222G2

  ICOP
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-422, 2xGPIO, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating te...

  Zobrazit celý detail
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč
 • D-3330-851221

  ICOP
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, RS-422, RS-485, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating temp...

  Zobrazit celý detail
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč - 7.502,73 Kč
  7.502,73 Kč
 • D-3330-851221C2

  ICOP
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-232, RS-422, RS-485, SATA, SD slot, 8..24V DC, oper...

  Zobrazit celý detail
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
 • D-3330-851221G2

  ICOP
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, RS-422, RS-485, 2xGPIO, SATA, SD slot, 8..24V DC, operat...

  Zobrazit celý detail
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč - 7.930,35 Kč
  7.930,35 Kč
 • D-3330-851C1G2

  ICOP
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, RS-232, RS-485, 2xGPIO, SATA, SD slot, 8..24V DC, operat...

  Zobrazit celý detail
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
 • D-3330-852

  ICOP
  7.308,53 Kč - 7.308,53 Kč
  7.308,53 Kč
  7.308,53 Kč - 7.308,53 Kč
  7.308,53 Kč
  7.308,53 Kč - 7.308,53 Kč
  7.308,53 Kč
  7.308,53 Kč - 7.308,53 Kč
  7.308,53 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-485, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating temp. 5..5...

  Zobrazit celý detail
  7.308,53 Kč - 7.308,53 Kč
  7.308,53 Kč
  7.308,53 Kč - 7.308,53 Kč
  7.308,53 Kč
 • D-3330-852C2

  ICOP
  9.057,43 Kč - 9.057,43 Kč
  9.057,43 Kč
  9.057,43 Kč - 9.057,43 Kč
  9.057,43 Kč
  9.057,43 Kč - 9.057,43 Kč
  9.057,43 Kč
  9.057,43 Kč - 9.057,43 Kč
  9.057,43 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-232, 2xRS-485, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating ...

  Zobrazit celý detail
  9.057,43 Kč - 9.057,43 Kč
  9.057,43 Kč
  9.057,43 Kč - 9.057,43 Kč
  9.057,43 Kč
 • D-3330-852G2

  ICOP
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-485, 2xGPIO, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating te...

  Zobrazit celý detail
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
 • D-3330-C1851

  ICOP
  7.517,71 Kč - 7.517,71 Kč
  7.517,71 Kč
  7.517,71 Kč - 7.517,71 Kč
  7.517,71 Kč
  7.517,71 Kč - 7.517,71 Kč
  7.517,71 Kč
  7.517,71 Kč - 7.517,71 Kč
  7.517,71 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, RS-232, RS-485, SATA, SD slot, 8..15V DC, operating temp...

  Zobrazit celý detail
  7.517,71 Kč - 7.517,71 Kč
  7.517,71 Kč
  7.517,71 Kč - 7.517,71 Kč
  7.517,71 Kč
 • D-3330-C2

  ICOP
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-232, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating temp. 5..5...

  Zobrazit celý detail
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč - 8.163,78 Kč
  8.163,78 Kč
 • D-3330-C2G2

  ICOP
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-232, 2xGPIO, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating te...

  Zobrazit celý detail
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč - 7.735,88 Kč
  7.735,88 Kč
 • D-3330-SS

  ICOP
  6.880,91 Kč - 6.880,91 Kč
  6.880,91 Kč
  6.880,91 Kč - 6.880,91 Kč
  6.880,91 Kč
  6.880,91 Kč - 6.880,91 Kč
  6.880,91 Kč
  6.880,91 Kč - 6.880,91 Kč
  6.880,91 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 1GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating temp. 5..50 CSpecifi...

  Zobrazit celý detail
  6.880,91 Kč - 6.880,91 Kč
  6.880,91 Kč
  6.880,91 Kč - 6.880,91 Kč
  6.880,91 Kč
 • D-3332-221C1G2

  ICOP
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 2GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, RS-232, RS-422, 2xGPIO, SATA, SD slot, 8..24V DC, operat...

  Zobrazit celý detail
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč
 • D-3332-222C2

  ICOP
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 2GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-232, 2xRS-422, SATA, SD slot, 8..15V DC, operating ...

  Zobrazit celý detail
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč - 8.357,70 Kč
  8.357,70 Kč
 • D-3332-222G2

  ICOP
  8.591,13 Kč - 8.591,13 Kč
  8.591,13 Kč
  8.591,13 Kč - 8.591,13 Kč
  8.591,13 Kč
  8.591,13 Kč - 8.591,13 Kč
  8.591,13 Kč
  8.591,13 Kč - 8.591,13 Kč
  8.591,13 Kč

  DIN rail mountable Embedded PC, Vortex86DX2 933MHz CPU, 2GB DDR2 RAM, LAN, GbE LAN, 2xUSB, 2xRS-422, 2xGPIO, SATA, SD slot, 8..24V DC, operating te...

  Zobrazit celý detail
  8.591,13 Kč - 8.591,13 Kč
  8.591,13 Kč
  8.591,13 Kč - 8.591,13 Kč
  8.591,13 Kč